Missie

Het voortbestaan van studentensociëteit PHRM en het gebruik ervan voor de eeuwigheid te waarborgen.

Visie

Middels goede adviezen, inspiratie, en ondersteuning van de senaten de sociëteit bestendig maken, zodat deze nog eens 100 jaar dienst kan doen als studentensociëteit; robuust, fraai, veilig, origineel, geëvolueerd met zijn tijd en behoeften van gebruik, waar leden, reünisten en de stad Utrecht werkelijk trots op kunnen zijn.

Strategie

De strategie van de BRF is tweeledig: advies en co-creatie.

De Stichting Bouw- en Reparatiefonds

De Stichting Bouw- en Reparatiefonds (BRF) staat Rector et Senatus Veteranorum bij met raad en daad. Naast het geven van advies op alle gebouwen waarin het USC zijn activiteiten ontplooit, beheert de stichting ook een eigen BRF-pot. Dankzij de bijdrage van reünisten en leden kan deze worden aangewend voor verfraaiing van PHRM en voor ondersteuning voor cruciale verbeteringen.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door acht enthousiaste reünisten, ieder met zijn eigen expertise en met een gedeelde liefde voor PHRM. De Aedilis internus van de Senaat heeft standaard zitting. Wij ontvangen geen beloning voor onze activiteiten.

Bas Arends (1994)
Voorzitter

Werner Vervaet (1994)
Voorzitter (sabbatical)

Luuk van Bodegom (2018)
Comm. website

Simon Lok (2000)
Fiscus

Bart Lubbers (1985)
Comm. horeca

Thom van Gent (2018)
Comm. verbinding

Auke Boomsma (2008)
Ab actis

Andre van Schie (1988)
Comm. verfraaiing

Esper van Dongen (2020)
Aedilis Internus, Lid q.q.

Stichting Bouw- en Reparatiefonds

Janskerkhof 14

3512 BL Utrecht

NL68INGB0000298235

KvK 41186178

RSIN nummer: 8041.03.975