Nachtelijk borrels, uit de hand gelopen diës, spontane kroegjool, een glijbaan van voor tot achter, velen zullen warme herinneringen koesteren aan de mooiste sociëteitszaal van Nederland. Door 123 jaar intensief en onstuimig gebruik heeft onze unieke conversatiezaal een hevige averij opgelopen. De Senaat heeft dan ook besloten tot een grootschalige restauratie. Uw bijdrage is daarom van harte welkom!

Op 26 februari 1816 werd onze Utrechtsche Studenten Sociëteit ‘Placet Hic Requiescere Musis’ opgericht. Eind van de negentiende eeuw werd besloten om een eigen huisvesting voor de leden en reünisten te realiseren. Het ontwerp van architect Zinsmeister ging in 1900 in aanbouw en sociëteit ‘PHRM’ werd op 23 april 1901 officieel geopend. PHRM is van onschatbare waarde gebleken voor ons Studenten Corps en staat dan ook bij velen van ons in het geheugen gegrift.

Op advies van de BRF is er door de Senaat in 2020 uitgesproken om het behoud van de sociëteit met nog eens 120 jaar te verlengen. Deze bepaling, welke uiteraard de enige juiste is, is van groot belang voor het beleid op onderhoud om het voortbestaan van de sociëteit te waarborgen. 

Naast het reguliere jaarlijkse onderhoud staat er vrijwel elk jaar wel één groter project op de agenda. De BRF is zeer verheugd u te kunnen melden dat de huidige senaat (‘23 / ‘24) een lang gekoesterd project op de agenda heeft gezet, en wel ‘het zaalproject’. De plannen hiervoor liggen al geruime tijd op de plank, maar om verschillende plausibele redenen zijn voorgaande Senaten niet in de gelegenheid geweest om dit project op te pakken. Nu is dan de tijd daar. 

‘Het zaalproject’ omvat feitelijk het opknappen, restaureren en herindelen van de gehele conversatiezaal zodat deze weer aansluiting vindt bij de tijdgeest en behoeften en eisen van ons Utrechtsche  Studenten Corps van nu.

De weergegeven schetsen geven u enige indruk van de plannen. U zult ongetwijfeld opmerken dat er enkele wijzigingen worden aangebracht in de indeling, zoals het verplaatsen van en het creëren van enkele extra buffetten. Ook wordt de ‘biljartzolder’ ruimte geheel bij de conversatiezaal betrokken. Tevens laten we de oude sociëteit spoort veel meer tot zijn recht komen door deze te verplaatsen in de centrale deur van de achterzaal. De converstatiezaal krijgt hierdoor meer diepte en wordt zo nog deftiger. 

Verder wordt de gehele parketvloer van de conversatiezaal vernieuwd en alle lambrisering, kozijnen en natuurstenen pilaren gerestaureerd naar oorspronkelijke staat. De tapcommissie zal opnieuw ingewerkt moeten worden, want de achterzijde van de nieuwe buffetten zal ook geheel vernieuwd en ingericht worden met de nieuwste systemen. Het mag de heeren leden en reünisten uiteraard aan niets ontbreken bij het verschaffen van de broodnodige versnaperingen. 

Wellicht denkt u, ‘en de haard dan’, wel, deze is enkele jaren geleden tijdens de corona periode geheel  gerestaureerd. De beschrijving van dit project en enkele foto’s van deze restauratie kunt ook vinden op deze site. Ook zijn de gevels en plafonds enkele jaren geleden geheel ontdaan van 120 jaar oud stucwerk en voorzien van een nieuwe frisse laag. 

Deftigheid is ons allen niet onbekend en zal ook bij dit project hoog in het vaandel staan. Naast de geest van Zinsmeister die waant boven elk project, worden tevens verschillende verfraaiings elementen onder de loep genomen, als: (extra) kroonluchters, muurschilderingen, wandverlichting, glas in lood, ornamenten, natuursteen, lambrisering en (nieuwe) buffetten. 

We willen een mooie en veilige sociëteit creëren wat voor eerstejaars een markering is van scholier naar heer, voor tweedejaats en oudere leden een plek waarin ze zich op een USC-waardige wijze kunnen ontwikkelen en voor u reünisten een societeit waar u met trots thuis kunt komen!

De senaat wil dit project heel graag verwezenlijken voor haar leden, reünisten en voor de toekomst van het Utrechtsche Studenten Corps in het algemeen. De BRF ziet de noodzaak van dit project in en omarmt daarmee deze bijzonder mooie ambitie van de Senaat.

U zult begrijpen dat dit project een stevig project is, niet alleen in praktische zin, maar met name ook in financiële zin. Onder leiding van de senaat en de BRF is een speciale werkgroep met verschillende disciplines samengesteld en met volle overtuiging en energie aan de slag gegaan. Om dit project financieel rond te krijgen is de hulp van u als reünist onontbeerlijk en vraagt de BRF u een gulle donatie te doen aan de BRF pot welke geheel ten goede komt aan dit bijzonder ‘zaalproject’. 

De senaat en leden van ons zo geliefde Corps zullen u zeer erkentelijk zijn. 

Uiteraard houden wij u middels deze site op de hoogte.

Bij voorbaat zeer veel dank voor uw bijdrage