In mei 1940 begon Duitsland de oorlog en al vrij snel werd PHRM door de bezettingsmacht gevorderd. PHRM verhuisde met de gehele inventaris naar de Nachtegaalstraat waar het verenigingsleven doorging. Op 10 juli 1940 werden toch alle studentenverenigingen verboden en reünist “vuile” Beekman liquideerde de vereniging en waren studenten aangewezen op hun kamers voor bijeenkomsten. Nadat Utrecht op 6 mei was bevrijd, namen de corpsstudenten op 8 mei hun sociëteit weer in gebruik. Het was een ingetogen periode want op de laatste dag van de Duitse bezetting van Utrecht waren nog vier corpsleden omgekomen bij hun poging Duitse soldaten te ontwapenen en de vereniging was daarom in rouw.