Toekomstige projecten

Binnen de voorbereidende fase worden lange termijnplannen van Rector et Senatus Veteranorum vertaald naar concrete projecten. Hierbij wordt te allen tijde beoogd een balans te vinden tussen enerzijds verfraaiing en anderzijds bouwkundige kwaliteit. Dit blijft in veel gevallen een afweging tussen historisch gebruik en hedendaagse wensen.

Doneer nu

Vernieuwing van conversatiezaal (2023-2024)

Zinsmeister heeft de sociëteit PHRM als totaalkunstwerk in de traditie van de Amsterdamse school ontworpen en hij liet zich daarbij voor de verfraaiing ondersteunen door de kunstenaar Joseph Mendes da Costa (1863-1939), die beeldhouwwerken en reliëfs ontwierp ter decoratie en als ondersteuning van de strakke minimalistische architectuur. 

De haard is niet uitsluitend een fysiek element maar staat voor onze vereniging zeker ook symbool voor gezelligheid, vriendschap, verbondenheid en trots. Dit is te zien in de vele foto’s van gezelschappen waarbij de haard als decor fungeert.

Honderdtwintig jaar staat deze oude dame fier overeind en luistert ze ons studentenleven op met geknetter en warme gloed. Het intensieve gebruik, met niet zelden andere voorwerpen dan alleen haardhout, had zijn diepe sporen nagelaten op zowel het uiterlijk als het innerlijk. De schacht voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en het risico op een interne haardbrand was groot.

Terwijl het USC met COVID een ongekende uitdaging voor haar kiezen kreeg en haar leden in hun studentenhuizen moesten verblijven, zat de BRF met de toenmalige Senaat niet stil. 

Na ruim twee jaar van voorbereidingen met verschillende deskundigen waarbij tal van mogelijkheden de revue zijn gepasseerd, is de grote renovatie van de haard in oktober van 2020 aangevangen. 

Onze societetishaard is een uniek bouwwerk, wat betekent dat de restauratie een delicate kwestie was. Het bouwwerk bestaat uit drie onderdelen, te weten: de schouw, de vuurbak en de schachten. 

De natuurstenen mantel is op deskundige wijze ontmanteld, waarna delen zijn gerestaureerd en delen zijn vervangen naar oorspronkelijk ontwerp. Zo is de grote kwart-ronde boog boven de vuurbak weer uit één geheel gemaakt en zijn er geglazuurde bakstenen rond de vuurbak weer teruggeplaatst. Leuk om te vermelden is dat de nieuwe stenen uit dezelfde steengroeven zijn gehaald als de originele gebruikte natuursteen bij de bouw van PHRM in 1899, namelijk; Comblanchien kalksteen groeve in Frankrijk en de Obernkirchener zandsteengroeve in Duitsland. Ook de vuurbak was een verfrommeld hoopje staal dat nu is vergroot en sterk is aangepast aan de huidige wensen en eisen. 

De 26 meter hoge rookkanalen waren verworden tot vergruisde Cohiba’s. Deze zijn bij de restauratie geheel van boven naar beneden rond gefreesd en voorzien van dubbelwandige en hittebestendige buizen waarmee de oude muren van de sociëteit weer goed beschermd zijn tegen de hitte en de rook veilig kan worden afgevoerd.

Vele studies naar de oorspronkelijke schetsen en ideeën van Da Costa zijn hiervoor ter tafel gebracht. Getracht is het oorspronkelijke ontwerp zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Verschillende speelse elementen, die de tekeningen nooit hebben verlaten, zijn alsnog toegevoegd.

Het resultaat mag er zijn, met een haard die weer bestand is tegen alle gezelligheid en borrelgeweld op ons PHRM.