Al twee jaar nadat de Senatus Veteranorum begon met het georganiseerd verenigen van Utrechtse Studenten ontstond de behoefte om samen te komen in een eigen lokaal: op 26 februari 1816 werd PHRM (“Placet Hic Requiescere Musis”) opgericht door J. den Tex, J. Op den Hooff, N. C. Kist en S. J. Wiselius. In eerste instantie kwam men bijeen in een koffiehuis aan de Servetsteeg, later aan het Munsterkerkhof (nu het Domplein) bij Klanck. Het aantal leden was beperkt en de ballotage streng. Diverse andere horecagelegenheden boden onderdak, tot in 1858 een eigen pand gehuurd werd exclusief voor de Corpsstudenten, ook weer aan het Domplein. Toen ook dit te klein werd door de groei van het aantal leden begon men te denken aan de bouw van een eigen sociëteit.